Na prawej stopie chrzestnego…

Martwimy się dzisiaj o bierzmowanych. Mówimy z goryczą, że dla wielu z nich sakrament bierzmowania jest „sakramentem pożegnania z Kościołem”… Z narzekania jednak nic nie wyrośnie. W Płockim Pontyfikale z XII wieku jest krótki rozdział zatytułowany „Obrzęd bierzmowania – Ordo confirmationis”. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby… Ale po kolei.

Przygotowanie do bierzmowania – kontrola praktyk religijnych.

W krajobraz przygotowania młodzieży do bierzmowania wpisuje się (niestety) zaostrzona kontrola ich religijnych praktyk. Zarówno obowiązki wynikające z faktu bycia katolikiem (niedzielna Msza Święta) jak i pobożne praktyki, które nie są ścisłym obowiązkiem (różaniec, majowe, spowiedź pierwszopiątkowa i inne) stają się obowiązkami kandydata. Ich „zaliczenie” odnotowywane jest w indeksie kandydata podpisem albo pieczątką. Nie jest to Read More …

Bierzmowanie – jak sprawdzać obecność

Odwieczny problem wielu księży – jak dopaść tych, którzy przychodzą na koniec Mszy Świętej, by zdobyć pieczątkę obecności. Jedno z rozwiązań – kandydaci składają indeksy na tacę. Odbierają po Mszy Świętej „podbite”: „Ja podpisywałam od października i te książeczki trzeba było dawać księdzu podczas mszy na tacę, żeby nie było, że se pod koniec mszy Read More …