Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania (1975)

Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania (1975) 1. Sobór Watykański II zalecił w Konstytucji o liturgii świętej, aby obrzędy sakramentów świętych zostały rozpatrzone i dostosowane do potrzeb naszych czasów; zezwolił również na zastosowanie w szafarstwie sakramentów i sakramentaliów języków narodowych (KL nr 62; 63). Wykonując to polecenie, Kongregacja Kultu Bożego wydaje stopniowo nowe teksty poszczególnych obrzędów Read More …

Kodeks Prawa kanonicznego (1983)

Kan. 879 – Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili:

Parafialne przygotowanie do bierzmowania

Czy parafia jest tym miejscem, gdzie powinno przebiegać przygotowanie do bierzmowania. Tak!, ale tylko teoretycznie. Będzie tak, gdy rzeczywiście parafia będzie wspólnotą – nie nominalną, ale realną. Gdy tej wspólnotowości nie ma to przygotowanie w parafii nie ma większego sensu. Nie ma sensu przygotowanie w parafii, która jest tylko jednostką administracyjną Kościoła.

II Polski Synod Plenarny

II Polski Synod Plenarny (1991-1999) – Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II Liturgia w tajemnicy Kościoła 19. Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament ten bowiem ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są do dawania świadectwa Chrystusowi, ukazywania Read More …