Warsztaty na temat: Szkoły życia z Bogiem – przygotowania do bierzmowania

W końcu września 2015 roku poprowadzę w Lublinie warsztaty promujące nową wersję programu „Szkoła życia z Bogiem – przygotowanie do bierzmowania”.

Niżej podaję informacje organizatorów, do nich też należy się zgłaszać:

zpm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Targi Lublin S.A. Lublin ul. Dworcowa 11 zapraszają na DODATKOWE bezpłatne warsztaty,

które odbędą się w dniu 30 września 2015 r. w godz. 15 – 19 podczas Targów Sakralnych LUBSACRO 2015.

 

Warsztaty pn. „Szkoła życia z Bogiem – inne niż wszystkie przygotowanie do bierzmowania” – Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

 

Adresaci: Księża i katecheci przygotowujący młodzież do bierzmowania

 

Prowadzący: ks. lic Zbigniew Paweł Maciejewski

 

 

Opis warsztatu:

 

Warsztat zaprezentuje program przygotowania do bierzmowania: „Szkoła życia z Bogiem”.

Uczestnicy wezmą udział w przykładowej katechezie oraz poznają założenia i metodę programu. Zaprezentowane będą wszystkie pomoce służące do realizacji programu.

 

Wstępem do warsztatów będzie refleksja nad błędnymi kierunkami jakie często przybiera parafialne przygotowanie do bierzmowania.

 

Zapisów można dokonać wysyłając zgłoszenie na adres e.kolodynska@targi.lublin.pl podając imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Ewa Kołodyńska – Cioczek

Specjalista ds. Sprzedaży i Organizacji Imprez

 

tel. 081 458 15 35

e.kolodynska@targi.lublin.pl

 

_________________________________________________________________________________________

 

Targi Lublin S.A.

  1. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

 

tel. 081 458 15 11

fax  081 534 92 95

www.targi.lublin.pl

 

NIP: 946-21-83-910

REGON: 431097230

Sąd Rejonowy Lublin — Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000061116 Kapitał zakładowy: 46.267.000 zł

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

_____________________________________________________________________________________________

 

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you.

_____________________________________________________________________________________________

 

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *